Jelentős útfejlesztések történtek Simontornyán

tolnamegyeihirek.hu - Jelentős útfejlesztések történtek Simontornyán

Pályázati forrásokból fejlesztett utakat Simontornya. A Vidékfejlesztési Program keretében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívás alapján a Simontornya Város Önkormányzata által beadott pályázat 131.674.719 Ft támogatásban részesült – adta hírül közleményében a város önkormányzata.

tolnamegyeihirek.hu - Jelentős útfejlesztések történtek Simontornyán

A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő
külterületi helyi közutak fejlesztése volt.

A fejlesztés közvetlenül járult hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez – közölte az önkormányzat.

A projekt keretében megvalósult Simontornya külterületi útjainak fejlesztése 3 helyszínen 1600 fm hosszan.

A külterületi utak fejlesztését több tényező is indokolta:

 • Az önkormányzat tulajdonában álló 3466/9 és 3456 hrsz. földúton a kötött talaj miatt csapadékos időben nehézkes volt a közlekedés. A útszakasz meredek emelkedőben és bevágásban van, a csapadékvíz az út közepén folyt le és mélyen kivájta azt.
 • A 3001 hrsz. út első szakasza szilárd burkolatot kapott 2019-ben, az út további szakasza viszont földút volt. A kissé kötött talajú földúton csapadékos időben nehézkes volt a közlekedés.
 • A 0333/5 hrsz. egy meglévő aszfalt burkolatú út. Az út korábbi szilárd burkolat szélessége 3,11-3,95 méteres, mindkét oldalon földpadkával. A burkolat mellett zömmel a jobb oldalon vízgyűjtő árok található. A csapadékvíz a magas padka miatt nem tudott lefolyni. A burkolat a 80-as években készült szórt útalappal és itatásos hengereléssel. A jelentős autó és tehergépjármű forgalom következtében korábban rendszeresen kikátyúsodott az út. Mindhárom útszakasz mentén számos gazdasági célú ingatlan működik, elsősorban mezőgazdasági jelleggel.

A fentiekben már bemutatott helyszíneken zajlott a külterületi út fejlesztés.

 1. helyszín 3466/9 és 3456 hrsz: A rendelkezésre álló terület nagyon keskeny volt, ezért a területhez igazodva szélesítést nem tudtak betervezni a szakemberek. A tervezett út tejes hossza így 538 méter lett. A lehulló csapadék elvezetése az út melletti meglévő vízmosásba történik. A burkolat kialakítását úgy tervezték meg, hogy egyben vízelvezető szerepet is betöltsön. Így a tervezett rácsos folyókáknál az egyoldalas esés teszi lehetővé a csapadékvíz elvezetését az út melletti vízmosásba.
 2. helyszín 3001. hrsz. földút stabilizáció: Az út egy szakasza korábbi VP-s pályázat
  keretében már megújult, szilárd burkolattal látták el. Most az út lőtérre vezető szakasza 545
  méter hosszan stabilizálást kapott.
 3. helyszín 0333/5 hrsz: A felújítandó szakaszról geodéziai felmérés és
  szemrevételezéssel burkolatállapot felvétel készült korábban. A teherbírási hibák kijavítása
  pályaszerkezet cseréjével valósult meg, valamint a teljes szakaszon burkolatszélesítést is végeztek a szakemberek.

A projekt hivatalos határideje 2023.december 31. volt, azonban a szakemberek korábban tudtak végezni a fejlesztésekkel.

tolnamegyeihirek.hu - Jelentős útfejlesztések történtek Simontornyán

Forrás / Fotó: Simontornya Város Önkormányzata