Ösztöndíj pályázat indult általános iskolásoknak Szekszárdon

Ösztöndíj pályázat indult általános iskolásoknak Szekszárdon

„Tanulj, hogy boldogulj!”elnevezéssel pályázatot ír ki általános iskolák felső tagozatos tanulói számára
tanulmányi ösztöndíj elnyerésére Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt. támogatásával és a Tehetségekért Alapítvány közreműködésével.

A tanulmányi ösztöndíj olyan, alapfokú nevelési-oktatási intézmény felső tagozatán, 5-8. évfolyamon tanuló gyermekeket kíván támogatni, akiknek családja a tanuló tanulmányi előmenetelét, tehetségének kibontakoztatását, kiemelkedő teljesítmény elérését anyagi lehetőségei miatt nem vagy csak igen korlátozott mértékben tudja segíteni.
Várják azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező, egyes tanulmányi és/vagy művészeti területen tehetséges gyermekeknek a jelentkezését, akik a tudás megszerzésében, a további fejlődésben motiváltak.
A tanulmányi ösztöndíj célja nem a kiváló tanulók jutalmazása, hanem a rászoruló, tehetséges, de talán még nem kiemelkedően teljesítő diákok motiválása.

Az elnyerhető ösztöndíj összege havi 10.000,- Ft, melyet a támogató egy tanéven keresztül, 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig biztosít. Az ösztöndíjat a nyertes pályázó negyedévente, három havi díjat, vagyis 30.000 forintot, egy összegben, utólag kapja meg a pályázatában megadott bankszámlaszámra történő utalással.
A nyertes pályázónak lehetősége van az egy éves ösztöndíjidőszak leteltét követően újból pályázatot benyújtani.

A pályázattal kapcsolatosan további információ a megyeszékhely honlapján található.

Forrás: szekszard.hu / Fotó: unsplash, illusztráció